Wat als de debiteur slechts deels betaalt, bijvoorbeeld de hoofdsom en niet de kosten?

Conform de wet strekt een betaling van een debiteur eerst in mindering op de incassokosten en wettelijke rente, en daarna pas op de hoofdsom. Aangezien IntoCash de wettelijk vastgelegde incassotarieven hanteert, of de tussen u en uw debiteur overeengekomen incassokosten, zullen deze in een procedure altijd worden toegewezen.

Ook de proceskosten, waaronder ons salaris, zullen worden toegewezen. Wij zullen dus niet schromen een procedure op te starten, ook niet als er sprake is van een laag bedrag. U kunt echter ook besluiten de helft van onze kosten te voldoen, bijvoorbeeld omdat u liever niet heeft dat een incasso buro een gerechtelijke procedure opstart tegen uw debiteur.