Wat als de debiteur slechts deels betaalt, bijvoorbeeld de hoofdsom en niet de kosten?

Conform de wet strekt een betaling van een debiteur eerst in mindering op de incassokosten en wettelijke rente, en daarna pas op de hoofdsom. Aangezien IntoCash de wettelijk vastgelegde incassotarieven hanteert, of de tussen u en uw debiteur overeengekomen incassokosten, zal de debiteur deze ook moeten betalen.

U kunt echter ook besluiten de helft van onze kosten te voldoen en het dossier te sluiten.