Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als u niet kunt betalen, neem dan direct met ons op voor het treffen van een betalingsregeling, bij voorkeur via info@intocash.nl. Mocht u het niet met de vordering eens zijn, neem dan ook direct contact met ons op. Want als u niet reageert of ten onrechte niet betaalt, kan onze opdrachtgever genoodzaakt zijn de zaak aan de rechter voor te leggen. Als u de zaak verliest, komen de daaruit voortvloeiende kosten ook voor uw rekening. Deze kosten kunnen behoorlijk oplopen. Als de rechter beslist dat u dient te betalen en u betaalt dan nog niet dan kan dat leiden tot een beslaglegging op uw salaris of uitkering, uw inventaris of zelfs uw huis. Ook de kosten van de beslaglegging kunnen voor uw rekening komen.