Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

U hebt een overeenkomst afgesloten met onze opdrachtgever, bijvoorbeeld voor de levering van een product of dienst. Onze opdrachtgever heeft u voldoende gelegenheid gegeven te betalen, hetgeen u niet (volledig) heeft gedaan.

Om deze reden is de vordering ter incasso aan IntoCash overgedragen. Betaalt u niet op tijd dan lopen de extra kosten en wettelijke rente, of de contractuele rente, snel op.