Wat gebeurt er als ik niet volledig betaal?

Dan krijgt u van IntoCash een laatste aanmaning om het restant te voldoen. Er worden namelijk kosten gemaakt om u te laten betalen. Deze kosten zijn exact gelijk aan de wettelijke tarieven of de Herziene staffel incassokosten van de kanton rechtbank. Deze kosten worden door de rechtbank als redelijk bestempeld en komen voor uw rekening daar deze te wijten zijn aan uw nalaten/betalingsweigering. Het gehele bedrag dat op de laatste aanmaning staat moet dan ook door u worden betaald. Doet u dat niet dan zullen wij zullen ons namens onze opdrachtgever tot de rechtbank wenden.

Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen ook voor uw rekening komen en deze kosten kunnen behoorlijk oplopen. Naast de buitengerechtelijke kosten zult u ook de gerechtelijke kosten moeten voldoen. Als de rechter beslist dat u dient te betalen en u betaalt dan nog niet dan kan dat leiden tot een beslaglegging op uw salaris of uitkering, uw inventaris of zelfs uw huis. Ook de kosten van het beslag zullen op u worden verhaald.