Wat is een curator?

Een curator is een persoon (meestal advocaat) die door de rechter is aangewezen om het vermogen te beheren van een bedrijf of persoon die failliet is. Aan de curator is de afwikkeling van dit faillissement opgedragen. Het vermogen van de persoon of bedrijf wat failliet is wordt door de curator verdeeld over de schuldeisers (crediteuren).

Gerelateerde vragen:

- Ik of het bedrijf dat is aangeschreven is failliet, wat doe ik met de aanmaning?

- Mijn debiteur zit in de schuldhulpverlening of schuldsanering, wat nu?