Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is de schriftelijke oproep naar de andere partij om voor de kantonrechter te verschijnen. De dagvaarding is het begin van de gerechtelijke procedure. De eiser legt in de dagvaarding het conflict uit, vermeldt de eis en onderbouwd deze met bewijzen. Ook zal in de dagvaarding vermeldt worden wanneer en hoe laat de tegenpartij (de gedaagde) voor de rechter dient te verschijnen.

Gerelateerde vragen:

 - Hoeveel bedragen de kosten van een dagvaarding?

- Waarom niet direct een deurwaarder inschakelen?