Wat is een deurwaarder?

Wat is een deurwaarder?

Een deurwaarder is een ambtenaar die als enige bij wet is toegestaan een vonnis ten uitvoer te leggen en bijvoorbeeld beslag te leggen. Ook is de deurwaarder (ook wel: gerechtsdeurwaarder) de persoon die de gerechtelijke stukken (bijvoorbeeld de dagvaarding) bij de partijen bezorgt.

Als schuldeiser kunt u te maken krijgen met mensen die maar niet willen betalen. Na herhaaldelijke verzoeken om het bedrag te voldoen, bent u nog niets opgeschoten. Om de situatie een handje te helpen, is het verstandig een incassobureau in te schakelen. Het incassobureau kan uw debiteuren sommeren, en als dit niets uithaalt, dan kan er een gerechtelijke procedure worden gestart. Als de debiteur dan nog niet betaalt, dan wordt er contact opgenomen met de (gerechts)deurwaarder.

Wat doet een deurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder inschakelen is een uiterst redmiddel wanneer u niet het geld krijgt waar u recht op heeft. Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar welke bijvoorbeeld personen kan oproepen om voor de rechter te verschijnen. Ook kan een gerechtsdeurwaarder een woning ontruimen en beslag leggen. Er kan echter pas beslag worden gelegd als een rechter een vonnis heeft gewezen. De gerechtsdeurwaarder zorgt dus voor dat binnen de wettelijke kaders de debiteur wordt gedwongen de schuld te betalen.

Beslaglegging door de deurwaarder

Wat een deurwaarder doet, is beslag leggen op goederen of het inkomen. Dit is aan wettelijke regels gebonden. Als incassobureau zijn wij zelf niet gerechtigd om beslag te leggen op de spullen van de debiteur. Wordt er niet gereageerd op de aanmaningen die wij versturen, dan zullen wij een gerechtelijke procedure starten om het vonnis te halen. Geeft de kantonrechter u als schuldeiser gelijk, dan krijgt de debiteur nogmaals de kans om te betalen. Voldoet hij of zij hier niet aan, dan zullen wij overgaan tot inschakelen van een deurwaarder in Rotterdam. Deze is gerechtigd om het vonnis wat wij hebben behaald uit te voeren. De deurwaarder zal dan overgaan tot beslaglegging. Hierbij kan het gaan om goederen, maar ook op loon of een uitkering kan beslag worden gelegd.

Heeft u een schuldeis waar niet aan voldaan wordt? Neem dan contact op met IntoCash. Wij ondernemen de juiste stappen om uw langlopende conflict op een efficiënte manier op te lossen. Want u heeft wel iets anders aan uw hoofd.

Lees ook: Waarom niet direct een deurwaarder inschakelen?