Wat is een kwitantie?

Een kwitantie is een document die door de schuldeiser gegeven wordt aan de schuldenaar als hij (een deel van) zijn schuld voldoet. Een kwitantie wordt vaak gegegeven bij contante betalingen. Het door de schuldeiser ondertekend document is voor de schuldenaar nu het bewijs van zijn betaling. Indien de schuldenaar in een later stadium de betaling betwist, dan kan de schuldenaar door middel van de kwitantie aantonen dat de betaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Een kwitantie kan gezien worden als een ontvangstbewijs.