Wat is een stichting derdengelden?

Voordat u een incassobureau inschakelt is het belangrijk om te controleren of dit bureau gebruik maakt van een stichting derdengelden. Want hoe weet u zeker dat het incassobureau ontvangen gelden wel aan u zal of kan uitbetalen?

Door een incassobureau in te schakelen dat gebruik maakt van een stichting derdengelden verzekert u zich ervan dat uitbetaling is gegarandeerd en uw geld veilig is. Door betaling te ontvangen op een bankrekening van een stichting derdengelden blijft uw geld namelijk strikt gescheiden van het bedrijfsvermogen van het incassobureau. Zo wordt oneigenlijk gebruik voorkomen en ook is uw geld beschermd tegen eventuele claims van derden op het incassokantoor. Zelfs in het geval van een faillissement van het incassoburo behoudt u uw recht op uw geld. Advocaten en notarissen zijn wettelijk verplicht een derdengeldenrekening te gebruiken. Dus waarom zou u dit niet van uw professionele incassopartij mogen verlangen?

IntoCash werkt uiteraard met een stichting derdengelden. Uw gelden staan altijd veilig op de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden IntoCash Incasso. De betalingen van debiteuren van opdrachtgevers worden rechtstreeks op de bankrekening van deze stichting ontvangen en door de stichting uitbetaald. Hierdoor worden onze opdrachtgevers beschermd en is uitbetaling gegarandeerd.