Wat is een vonnis?

Een vonnis is de eindbeslissing van een rechter in een procedure die begint met een dagvaarding. In het vonnis onderbouwd de rechter zijn uitspraak en beschrijft de feiten en omstandigheden welke de rechter heeft laten meewegen in zijn uitspraak. Met het vonnis is de gerechtelijke procedure afgelopen. Na het vonnis is het voor partijen nog drie maanden mogelijk om in hoger beroep te gaan. Hierna zal het vonnis definitief worden en moeten partijen zich aan deze uitspraak houden.

Gerelateerde vragen:

- Ik heb al een vonnis, wat nu?

- Hoe lang duurt de gerechtelijke procedure?