Wat is hoger beroep?

Hoger beroep is de procedure die doorlopen wordt om een hogere rechter opnieuw naar een vonnis (uitspraak van de rechter) te laten kijken. Een hogere rechtbank zal dan een nieuw oordeel geven over de zaak. Het hoger beroep wordt behandeld door het gerechtshof. Vaak gebruikt men dit rechtsmiddel omdat ze het niet eens zijn met het eerdere vonnis en hoopt men op een meer gunstige uitspraak. Het komt ook voor dat de hogere rechter een minder gunstige uitspraak doet, waar partijen het dan ook mee moeten doen.

Gerelateerde vragen:

- Ik heb al een vonnis, wat nu?

- Voor welke diensten kan ik een incassokantoor inschakelen?