Wat is retentierecht?

Het retentierecht is de bevoegdheid die de schuldeiser krijgt om een bepaalde zaak van een schuldenaar bij zich te houden tot dat de schuldenaar de vordering van de schuldeiser voldoet. De schuldenaar stelt de afgifte dus tijdelijk uit om zo de debiteur te bewegen tot betaling. Een voorbeeld is een computermaker die de computer van zijn klant heeft herstelt. Deze klant heeft echter de factuur nog niet betaald maar wilt de computer wel al komen ophalen. De computermaker wacht met het afgeven van de computer tot dat de klant zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Zo steken ze als het ware gelijk over.

Gerelateerde vragen:

- Vordering uit handen geven, waarom?