Wat zegt de wet over huurachterstand?

De wet is over huurachterstand heel duidelijk. De huurder moet de huur tijdig betalen, d.w.z. uiterlijk op de eerste van de maand, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Als de huurder niet op tijd betaalt, dan pleegt hij wanprestatie. De verhuurder staat dan in zijn recht de huurovereenkomst te ontbinden via de kantonrechter. In dit artikel leggen we uit wat u kunt doen bij een huurachterstand en hoeveel maanden huurachterstand een huurder moet hebben om als verhuurder in uw recht te staan

Rechten en plichten

Huurders worden in Nederland goed beschermd tegen ontbinding van de huurovereenkomst, maar er bestaat wel degelijk een scenario waarin de verhuurder de touwtjes in handen heeft: een huurachterstand van drie maanden of meer. Wanneer uw huurder zijn huur niet meer betaalt, wilt u vanzelfsprekend uw recht halen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Gerechtelijke procedure

Betaalt uw huurder de huur niet, dan kunt u niet zomaar bij hem aankloppen en hem op straat zetten. U moet dan een gerechtelijke procedure doorlopen. Die is vrij complex. Daarom is het aan te raden professionele ondersteuning te zoeken. IntoCash kan u die ondersteuning bieden op basis van no cure no pay.

Overige situaties

Huurders kunnen niet alleen uit uw pand worden gezet wanneer ze de huur niet betalen. Er bestaat een aantal gevallen waarin u dat ook kunt doen als de huurder de huur netjes betaalt. Volgens de wet kunt u naast huurachterstand de huurder er mogelijk uit zetten wanneer u het pand wilt renoveren. Een ander voorbeeld is wanneer een huurder een wietplantage heeft opgezet in uw pand. Dat is vanzelfsprekend niet de bedoeling. Ook kunt u denken aan overlast en onderverhuur zonder uw toestemming. Wanneer de wet en de huurovereenkomst in dergelijke mate met voeten worden getreden, is onze hulp heel nuttig.