Wat zijn de gevolgen van de huur niet betalen?

Wanneer u de huur niet langer kunt betalen en u heeft een aanmaning van ons ontvangen, dient u zo snel mogelijk met ons in contact te treden, bij voorkeur via info@intocash.nl. U kunt de verhuurder via ons kantoor een betalingsregeling voorstellen, en zodoende voorkomen dat deze ons incassobureau inzet voor verdere maatregelen om u alsnog aan de betaling te laten voldoen. De verhuurder is echter niet verplicht om hier akkoord mee te gaan.

Na het verstrijken van de betalingsdatum (en er is geen sprake van een betalingsregeling) heeft de verhuurder u eerst gesommeerd alsnog de huur te voldoen. Aangezien u hieraan niet heeft voldaan brengen wij namens de verhuurder ook de gemaakte incassokosten bij u in rekening. Ook kan deze bij een huurachterstand van drie maanden een gerechtelijke procedure tot uitzetting starten. Of de uitzetting daadwerkelijk zal worden toegewezen is afhankelijk van het oordeel van de rechter.
 

Lees ook: Mijn huurder heeft de huur niet betaald, wat kan ik doen?