Welke diensten verleent een deurwaarderskantoor allemaal?

De (ambtelijke) taken van een deurwaarder beslaan diverse werkvelden. Bij een gerechtelijke procedure door incassobureau IntoCash zal een deurwaarderskantoor ingeschakeld worden. De deurwaarder ‘betekent’ de dagvaarding, wat inhoudt dat de door onze juristen opgestelde dagvaarding aan de geadresseerde bezorgd wordt.  Na het eventueel vellen van een vonnis door de rechter kan de deurwaarder ook het vonnis betekenen, als garantie dat de veroordeelde op de hoogte is van de inhoud van dit vonnis.

Deurwaarders kunnen ook worden ingezet voor het betekenen van andere officiële stukken. Deze keuze wordt soms gemaakt wanneer er grote belangen gemoeid zijn met het arriveren van de brief bij de ontvanger, en kan worden beschouwd als een formele variant op de standaard aangetekende brief. Een deurwaarder kan naast het betekenen van officiële stukken ook zelf rechtsgeldige akten opstellen, zoals bijvoorbeeld een proces-verbaal.

Veruit de meest bekende rol van de deurwaarder heeft betrekking op het leggen van beslag op bijvoorbeeld goederen of inkomsten na behalen van het vonnis. De deurwaarder kan vervolgens ook worden ingezet voor het houden van toezicht tijdens de uitvoering van de executie-veiling.