Welke gebreken moet u als verhuurder herstellen?

Als verhuurder dient u in principe gebreken aan het gehuurde direct te verhelpen. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

- het betreft kleine herstellingen die voor rekening van de huurder komen;
- de huurder heeft het gebrek zelf veroorzaakt;
- als het herstellen van de gebreken niet mogelijk is of redelijkerwijs niet van de verhuurder kan worden verlangd.